Wprowadzamy na rynek nową jednostkę kogeneracyjną

W ostatnich dniach nasza oferta jednostek kogeneracyjnych poszerzyła się o nowy typ Cento 140 przeznaczony do spalania gazu ziemnego.
Wprowadzamy na rynek nową jednostkę kogeneracyjną

Dzięki stechiometrycznemu sposobowi spalania jednostka osiąga bardzo niskie emisje NOx bez konieczności stosowania dodatkowego systemu selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Emisje NOx są standardowo na poziomie 95 mg/Nm3 przy 5% O2 w spalinach, w wersji opcjonalnej oferujemy również możliwość dalszego obniżenia emisji do wartości 50 mg/Nm3. Zapoznaj się z pełną ofertą naszych jednostek kogeneracyjnych.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie