Flexi

TEDOM Flexi

po prostu zmienne

Jednostki kogeneracyjne typoszeregu Flexi znajdą zastosowanie w budynkach o wysokich wymaganiach energetycznych jako np. szpitale, szkoły, hotele, parki wodne, centra konferencyjne lub przedsiębiorstwa przemysłowe. Ich modularna koncepcja umożliwia łatwe dostosowanie do wymagań klienta, który posiada do wyboru cały szereg funkcji. Właśnie zmienność i prosta konfigurowalność są głównymi cechami tego typoszeregu mocy.

Przegląd produkowanych typów

Typowe właściwości jednostek FLEXI

Szeroki zakres mocy

Szeroki zakres mocy

Typoszereg Flexi będzie zawierać jednostki kogeneracyjne o mocy elektrycznej stopniowo 100–555 kW dla sieci 50 Hz i 60 Hz.
Opcjonalna lokalizacja rozdzielnicy

Opcjonalna lokalizacja rozdzielnicy

Rozdzielnica może być umieszczona bądź wprost na ramie jednostki, lub może być wolnostojąca i połączona z jednostką kablami.
Niskie emisje

Niskie emisje

Dzięki silnikom ze spalaniem stechiometrycznym lub dzięki integrowanemu systemowi SCR produkują jednostki Flexi bardzo niskie emisje NOx.
Zewnętrzny zbiornik olejowy

Zewnętrzny zbiornik olejowy

Wymiana oleju jest wykonywana automatycznie z zewnętrznego zbiornika, co przedłuża interwał serwisowy i obniża koszty.
Opcjonalne wykonanie

Opcjonalne wykonanie

Jednostki można dostarczyć jako otwarty moduł, wyposażony w osłonę dźwiękochłonną lub umieszczone w kontenerze.
Eksploatacja na różne paliwa

Eksploatacja na różne paliwa

Jednostki kogeneracyjne Flexi mogą spalać gaz ziemny, biogaz, biogaz z oczyszczalni ścieków i inne paliwa gazowe.

Przykłady zastosowania jednostek FLEXI

Baseny i parki wodne

Baseny i parki wodne są obiektami o dużym zapotrzebowaniu ciepła, przede wszystkim do ogrzewania wody basenowej. Jednocześnie są idealnym miejscem do zastosowania jednostek kogeneracyjnych, które z powodu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła pomagają obniżać wymagania energetyczne tych urządzeń.

Stacje biogazowe

Produkcja energii elektrycznej z biogazu powstającego przez fermentację odpadów rolniczych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego jest w ostatnich latach bardzo popularna. Jednostki kogeneracyjne TEDOM są eksploatowane w setkach stacji biogazowych w wielu krajach świata.

Przedsiębiorstwa przemysłowe

Przedsiębiorstwa przemysłowe często korzystają z jednostek kogeneracyjnych do zużycia własnego energii elektrycznej i ciepła. Kogeneracja jest dla nich bardzo elastycznym źródłem energii, który im pomaga obniżać koszty energetyczne.

Szkoły i uniwersytety

Szkoły i uniwersytety to budynki o dużym zużyciu energii. W wielu z nich można się, dlatego spotkać z jednostkami kogeneracyjnymi TEDOM, które tu służą do zaopatrywania areału energią elektryczną, ciepłem i chłodem.
WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie