Urządzenie do uzdatniania gazu

URZĄZENIA DO UZDATNIANIA GAZU

TEDOM GTS (Gas Treatment System)

Urządzenie do uzdatniania gazu przeznaczone jest przede wszystkim do obniżenia wilgotności biogazu, gazu składowiskowego czy gazu kopalnianego do wartości odpowiedniej do zastosowania w jednostce kogeneracyjnej. Całe urządzenie zainstalowane jest na ramie fundamentowej. Poszczególne elementy zestawu mają kontakt z gazem, a wszystkie przewody gazowe i cieczowe otulone są izolacją cieplną oraz ochroną mechaniczną.

 

POBIERZ ULOTKĘ

Zalety zastosowania urządzenia do uzdatniania gazu

Większa niezawodność pracy

Większa niezawodność pracy

Jakość biogazu zasadniczo wpływa na niezawodność pracy jednostki kogeneracyjnej.
Zmniejsza ryzyko awarii

Zmniejsza ryzyko awarii

Uzdatniony gaz zmniejsza ryzyko awarii poszczególnych elementów jednostki kogeneracyjnej.
Dłuższe odstępy przeglądów serwisowych

Dłuższe odstępy przeglądów serwisowych

Dzięki wydłużeniu odstępów przeglądów serwisowych obniżają się koszty eksploatacji całej technologii.

Przykłady zastosowania urządzenia do uzdatniania gazu

Biogazownie

Popularność wytwarzania energii elektrycznej z powstającego w procesie fermentacji odpadów roślinnych lub zwierzęcych biogazu w ostatnich latach rośnie. Większość takich instalacji wyposażona jest w urządzenie do uzdatniania gazu.

Składowiska odpadów

Starsze składowiska odpadów komunalnych stanowią źródło gazu o dużej zawartości metanu. Metan musi zostać zlikwidowany, by nie przedostawał się do atmosfery. Jednak taki gaz może być wykorzystany jako paliwo dla jednostek kogeneracyjnych produkujących „zieloną energię”. Skład takiego gazu jest dość zmienny i wymaga uzdatniania.

Wydobycie ropy naftowej

W miejscach wydobycia ropy naftowej zbierają się gazy, które mogą stanowić paliwo dla jednostek kogeneracyjnych. Na odległych terenach wydobywczych stanowią one tanie źródło energii elektrycznej. Duża zawartość siarki w takim gazie może być w skuteczny sposób zredukowana za pomocą urządzenia do uzdatniania gazu.
WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie