O trigeneracji, zwanej też trójgeneracją, mowa w przypadku uzupełnienia jednostki kogeneracyjnej o chłodnicę absorpcyjną, która pozwala na przemianę ciepła z kogeneracji na chłód. Często spotykanym przypadkiem zastosowania trójgeneracji jest wytwarzanie ciepła w porze zimowej i chłodu w porze letniej. Oprócz tego możliwe jest jednoczesne wytwarzanie wszystkich trzech form energii. Trójgeneracja może być zastosowana tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na chłód. Chodzi np. o klimatyzację lokali produkcyjnych, biurowych, jednak może to być również wytwarzanie chłodu technologicznego.

Princip trigenerace