Certifikacja ISO

Polityka firmy TEDOM a.s. w zakresie jakości i troski o środowisko naturalne

Przedmiotem naszej działalności jest sprzedaż oszczędnych energetycznie technologii (jednostek kogeneracyjnych) oraz dostawa energii cieplnej i elektrycznej z możliwie największą efektywnością ich wytwarzania. Jest to wkład wyrobów TEDOM a.s. na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a konkretnie chodzi o oszczędzanie pierwotnych źródeł energetycznych i obniżenie emisji gazów cieplarnianych.

Spółka TEDOM postanowiła również realizować wymagania i oczekiwania klientów w zakresie jakości swych usług. Do najważniejszych czynników stanowiących fundament pomyślnej działalności spółki należy systematyczne i przejrzyste zarządzanie pracą na wszystkich etapach. Sukces wynika przede wszystkim ze stosowania i utrzymywania systemu zarządzania, który jest ukierunkowany na nieustanne udoskonalanie czynności oraz wzajemną realizację i szanowanie potrzeb czy wymagań wszystkich stron wspólpracujących wewnątrz i poza firmą.

Certyfikaty ISO spółki TEDOM a.s.:

 

Související dokumenty:

Polityka TEDOM a.s. w zakresie jakości i troski o środowisko naturalne
Podręcznik szkolenia osób z zewnątrz
Ogólne Warunki Handlowe

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie