\

Monitoring pracy jednostek kogeneracyjnych

Chodzi o kontrolę pracy i stanu technicznego jednostek kogeneracyjnych „on-line”. Monitoring zdalny umożliwia szybką reakcję na ewentualne awarie maszyny, w licznych przypadkach można im również zapobiec. Usługa oszczędza środki finansowe klienta, ponieważ znacząco skraca czas przestoju jednostki kogeneracyjnej w przypadku awarii.

Monitoring pracy jednostek kogeneracyjnych

Zalety Monitoringu TEDOM

naklady
Obniża koszty serwisowe dzięki szybkiej analizie wartości roboczych.
strediska
Minimalizuje czas przestoju jednostki kogeneracyjnej.
analyza
Umożliwia analizę stanu jednostki bez konieczności wizyty technika serwisu.
zarovka
Nie ingeruje w pracę jednostki kogeneracyjnej.
zkusenosti
Pozwala na konfigurowanie systemu sterowania jednostki kogeneracyjnej bez konieczności jej wyłączenia.
info
O ewentualnych kłopotach każdorazowo, z wyprzedzeniem informujemy użytkownika.

Poziomy monitoringu TEDOM

Warunkiem podłączenia jednostki kogeneracyjnej do monitoringu zdalnego jest dostęp do Internetu w miejscu instalacji jednostki. Usługi monitoringu zdalnego świadczone są odpłatnie zgodnie z cennikiem (dostępny jest na żądanie pod adresem monitoring@tedom.com.)

READY

Regularna codzienna obserwacja parametrów jednostki kogeneracyjnej, przechowywanie historii pracy.

Ewentualna interwencja serwisowa odbywa się na zamówienie

ACTIVE

Obserwacja non-stop parametrów pracy jednostki kogeneracyjnej, przechowywanie historii pracy ze zwrotną analizą danych oraz ich oceną. Regularne przesyłanie informacji o stanie jednostki, poinformowanie klienta w przypadku nagłych problemów eksploatacyjnych.

Analiza stanu technicznego jednostki w tym przekazania zaleceń użytkownikowi, telefoniczne wsparcie przy planowaniu regularnej konserwacji jednostki kogeneracyjnej.
Czy jesteś zainteresowany możliwościami serwisowymi jednostki kogeneracyjnej?
USŁUGI SERWISOWE
Jakie typy jednostek kogeneracyjnych oferujemy?
JEDNOSTKI KOGENERACYJNE TEDOM
WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie