AGREGAT KOGENERACYJNY ZASILANY GAZEM ZIEMNYM W BIOGAZOWNI

Jako elastyczne źródło energii elektrycznej i cieplnej, agregaty kogeneracyjne mają szerokie spektrum zastosowań. W związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi ogólnej dekarbonizacji sektora energetycznego, w kogeneracji coraz częściej stosuje się nowe rodzaje paliwa np. biometan, który powstaje z biogazu produkowanego w biogazowniach.
AGREGAT KOGENERACYJNY ZASILANY GAZEM ZIEMNYM W BIOGAZOWNI

Biogaz wytwarzany jest w komorach fermentacyjnych w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, który następnie może być spalany w agregatach kogeneracyjnych. Biogazownia zyskuje wtedy własne źródło energii elektrycznej (zakład zużywa energię na własne potrzeby lub dostarcza ją do sieci), a ciepło wykorzystywane jest do kontrolowania procesów fermentacyjnych zachodzących w komorach.

Inne podejście zastosowano jednak w biogazowni Goodrich Farm w Salisbury, Vermont, USA, gdzie nasz partner, firma Kinsley, zainstalował jednostkę kogeneracyjną spełniającą wymogi zasilania gazem ziemnym. Nie spala ona jednak konwencjonalnego gazu ziemnego, czy biogazu, a zasilana jest biometanem.

Ten rodzaj paliwa to w rzeczywistości biogaz oczyszczonym do poziomu jakości gazu ziemnego, który może być następnie wykorzystywany jako gaz ziemny. W procesie oczyszczania z biogazu usuwana jest woda, dwutlenek węgla, siarkowodór i inne śladowe pierwiastki. Otrzymany gaz ma wyższą zawartość metanu niż biogaz, dzięki czemu jest porównywalny z naturalnym gazem ziemnym i stanowi odpowiednie źródło energii dla instalacji wymagających właśnie gazu ziemnego.

Główną zaletą biometanu w porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii jest to, że może on być produkowany w sposób ciągły, bez względu na warunki atmosferyczne. Dodatkowo przewagę nad innymi odnawialnymi źródłami daje fakt, iż można go w łatwy sposób magazynować (jak CNG lub LNG). Ponadto, agregat kogeneracyjny działa z całkowitą sprawnością do 90%, a zatem jest skutecznym środkiem redukcji śladu węglowego, związanego z eksploatacją samych komór fermentacyjnych, co dodatkowo znacząco podnosi wartość wytworzonego biometanu.

Ponadto biometan, który nie jest wykorzystywany w biogazowni, może być wprowadzany do systemu przesyłu gazu. W tym przypadku biometan jest wykorzystywany przez pobliski Middlebury College do pokrycia około 50% zapotrzebowania College’u na ogrzewanie i chłodzenie budynków. Ponadto, College zobowiązał się, że do 2028 roku będzie korzystał wyłącznie z energii odnawialnej, co jest pierwszym krokiem na drodze do neutralności węglowej.

Kolejną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że odpady biologiczne nie trafiają już na wysypiska, lecz są efektywnie wykorzystywane do produkcji biogazu lub biometanu, co jest zgodne z Uniwersalną Ustawą Recyklingu nr 148 stanu Vermont, która zakazuje składowania odpadów biologicznych na wysypiskach od 2020 roku. Ponadto resztki organiczne z procesu fermentacji służą jako wysokiej jakości nawóz dla lokalnych rolników.

Kolejną niezaprzeczalną zaletą jest możliwość pracy jednostki kogeneracyjnej poza siecią energetyczną, w tak zwanym „trybie wyspowym”, co na przykład ułatwia uruchomienie całej instalacji bez zbędnych opóźnień. W przypadku nieplanowanych przestojów w systemie zintegrowany jest również generator rezerwowy. Agregat kogeneracyjny TEDOM D800 w naszej kontenerowej wersji pracuje już od ponad 12 miesięcy czyli 8 595 godzin bez najmniejszego problemu.

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie