Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w miejscowości Ostróda w Polsce

Z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, ponad połowa znajduje się w Polsce. Miasto Ostróda zlokalizowane jest w północnej części kraju, zamieszkuje je około 35 000 mieszkańców. W sąsiedztwie znajduje się Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich. Miasto otoczone jest również licznymi jeziorami i obszarami chronionymi. Od kilku lat Ostróda nastawiona jest na ochronę środowiska i poprawę warunków życia mieszkańców. Częścią tego przedsięwzięcia stała się także modernizacja centralnego systemu ciepłowniczego oraz zwiększenie efektywności energetycznej jednostek wytwórczych.
Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w miejscowości Ostróda w Polsce

Cel projektu

Celem projektu była poprawa sprawności energetycznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Kogeneracja miała zastąpić niektóre ze starszych źródeł energii, głównie kocioł opalany węglem, a następnie obniżyć koszty eksploatacji. Po modernizacji MPEC zyskał również nową instalację odprowadzania spalin i komin o wysokości 75 metrów, co zmniejszyło negatywny wpływ zanieczyszczeń na środowisko w okolicy. Całkowita moc zainstalowana w przedsiębiorstwie wynosi 51 MW.

MPEC Ostróda Sp. z o.o. oczekiwał przede wszystkim, że inwestycja przyczyni się do redukcji emisji CO2. W wyniku modernizacji całego zakładu, udało się zmniejszyć emisję o około 38 ton CO2 w skali roku.

“Chcemy zarekomendować firmę TEDOM Poland Sp. z o.o. jako solidnego dostawcę i wykonawcę. Prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i oczekiwaniami Inwestora.” Włodzimierz Brodiuk, prezes zarządu spółki MPEC Ostróda.

Koncepcja TEDOM

W 2018 roku zainstalowano dwie jednostki kogeneracyjne TEDOM Quanto 2000, zasilane gazem ziemnym. Częścią dostawy były także dwa ekonomizery, które podniosły całkowitą sprawność jednostki kogeneracyjnej przez dodatkowe wykorzystanie energii ze spalin.

Roboty budowlane związane z inwestycją wykonywał nasz wieloletni partner TOP CONSTRUCTION SP. K. Polegały one w szczególności na budowie dodatkowej maszynowni, mieszczącej 2 jednostki kogeneracyjne o mocy cieplnej 4,3 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą:

  • stacją transformatorową 15/0,4 kV
  • przeróbką istniejącego systemu zasilania w celu podłączenia zespołu kogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej
  • przeróbką istniejącego układu ciepłowniczego w celu podłączenia jednostek kogeneracyjnych do sieci ciepłowniczej miasta

Efekt inwestycji

Kogeneracja jest nastawiona na pracę ciągłą. W okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie na ciepło dla całego miasta jest niższe, jest ona w stanie pokryć je w pełni. Od 2018 roku pierwsza jednostka kogeneracyjna TEDOM przepracowała łącznie 13 588 godzin i wyprodukowała 24 744 865 kWh energii elektrycznej, natomiast druga jednostka przepracowała dotychczas 13 618 godzin i wyprodukowała łącznie 24 990 834 kWh. W porównaniu z metodami, w których osobno produkuje się energię elektryczną i ciepło, jedna jednostka kogeneracyjna emituje o 13,5 tony CO2 mniej w ciągu roku. Tym samym w MPEC Ostróda, w ciągu półtora roku eksploatacji zmniejszono emisję CO2 o około 40 ton.

Referencje TEDOM

Dotychczas TEDOM dostarczył swoje jednostki kogeneracyjne do ponad 500 ciepłowni miejs kich w 15 krajach świata. W samej Polsce dla potrzeb centralnego ogrzewania zainstalowano jednostki kogeneracyjne TEDOM również w takich miastach jak: Warszawa, Wojkowice, Błonie lub Jelenia Góra.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie