Badania eksperymentalne i modelowanie rezerwuaru ciepła utajonego

Od 2019 roku wraz z Wydziałem Mechanicznym, Katedrą Mechaniki Płynów i Termodynamiki, Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze współpracujemy jako partner przemysłowy nad ciekawym projektem, którego głównym tematem jest akumulacja ciepła przy wykorzystaniu zmiany stanu skupienia w porównaniu ze standardową metodą akumulacji poprzez podgrzewanie wody.
Badania eksperymentalne i modelowanie rezerwuaru ciepła utajonego

Poprzez zastosowanie przemiany chemicznej odpowiedniej substancji, na przykład parafiny lub niektórych soli, możliwe jest zmniejszenie przestrzeni potrzebnej do przechowywania pojemników. W zależności od warunków użytkowania można dobrać różne rodzaje substancji roboczych w zależności od wymaganych temperatur „ładowania i rozładowywania” akumulatora.

Zmniejszenie objętości zbiornika akumulacyjnego przy zachowaniu niezbędnych parametrów mocy i pojemności jest naszym zdaniem kolejnym kierunkiem, który doprowadzi do lepszego wykorzystania potencjału skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych. Uzyskanie odpowiedniego stosunku mocy do pojemności jest jednym z kluczowych punktów w poszukiwaniu rozwiązań technicznych dla tego rodzaju akumulatora. Istotne jest poruszenie zagadnień związanych z wymianą i przewodzeniem ciepła oraz zmianami objętości podczas zmiany stanu skupienia.

Projekt, w 2022 roku, przeszedł od części teoretycznej i badań laboratoryjnych do fazy przygotowania prototypowego urządzenia o mocy 600 kWh, które w przyszłym roku powinno zostać wyprodukowane i wdrożone do testów funkcjonalnych.

Oprócz akumulacji ciepła projekt obejmuje również akumulację chłodu, która może przyczynić się do zmniejszenia szczytów w produkcji chłodu, a co za tym idzie, także zmniejszenia szczytów zużycia energii na potrzeby chłodzenia. Akumulacja chłodu będzie wykorzystywać zmianę stanu skupienia wody.

Projekt, który ma zostać ukończony w 2025 roku, wspierany jest przez Agencję Technologiczną Republiki Czeskiej.

Wyniki uzyskane w ramach projektu są na bieżąco publikowane. Jednym z rezultatów jest artykuł, który można przeczytać tutaj.

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie