Jednostki kogeneracyjne TEDOM serii Cento posiadają certyfikaty przeznaczone na rynek Ameryki Północnej

W październiku bieżącego roku nasz zakład w Třebiču uzyskał certyfikat na serię jednostek kogeneracyjnych Cento na rynek amerykański. Cały proces został przeprowadzony za udziałem przedstawicieli Underwriters Laboratories (UL) i potwierdził, że nasze jednostki kogeneracyjne na gaz ziemny Cento spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. To jest bardzo dobra wiadomość zarówno dla TEDOM USA, jak i dla naszych klientów z Ameryki Północnej.
Jednostki kogeneracyjne TEDOM serii Cento posiadają certyfikaty przeznaczone na rynek Ameryki Północnej

Dzięki amerykańskiemu oddziałowi TEDOM prowadzimy intensywne rozmowy z naszymi klientami i partnerami w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Staramy się oferować naszym klientom zawsze konkretną wartość dodaną. Dlatego w 2022 roku zdecydowaliśmy się uzyskać certyfikat UL dla czterech jednostek kogeneracyjnych na gaz ziemny o częstotliwości 60 Hz. Konkretnie chodzi o modele Cento 150, Cento 285, Cento 375 i Cento 555; wszystkie napędzane są silnikiem MAN. Ponadto każda jednostka jest zawsze certyfikowana w 3 różnych wersjach (moduł podstawowy, z obudową dźwiękochłonną, w kontenerze). Ponadto uzyskaliśmy certyfikat również na wybrane opcje, które dzięki analizie rynku uznaliśmy za kluczowe.

Certyfikacja UL, czyli certyfikacja Underwriters Laboratories, to standaryzowany proces, którego celem jest udowodnienie, że określone produkty lub usługi spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości. Celem UL jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników i konsumentów na całym świecie.

W celu uzyskania certyfikatu musieliśmy między innym dostarczyć kompletną dokumentację dla każdej jednostki, w trzech jej wersjach. Dokumentacja obejmowała na przykład harmonogramy, rysunki, modele 3D, schematy, wykaz certyfikowanych komponentów, instrukcje użytkowania i inne.

Złożone dokumenty i design zostały dokładnie sprawdzone przez inżyniera UL zgodnie ze standardem UL 2200 Edition 2 i CSA C22.2 No. 100, który na podstawie przekazanych informacji określił zakres testowania oraz rodzaj poszczególnych testów.

Prowadzone testy dotyczyły m.in. systemu sterowania jednostki, rozruchu jednostek, ich wyłączania standardowego i awaryjnego, dalej prowadzono również testy termiczne, testy mocy jednostki i inne. Główną uwagę skupiono na sytuacjach niestandardowych, w jakich może znaleźć się jednostka i ich bezpiecznym rozwiązaniom.

„Dzięki pomyślnemu zakończeniu tych testów wykazaliśmy między innymi wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i designu naszych jednostek kogeneracyjnych, nawet w ekstremalnych lub nieoczekiwanych warunkach. Oczywistą korzyścią z certyfikacji UL jednostek Cento jest prostsze i, co ważniejsze, tańsze uruchomienie samej jednostki. Jednostki z certyfikatem UL nie muszą już przy uruchomieniu poddawać się tak zwanemu field evaluation testu, który jest przeprowadzany przez spółkę UL, co z pewnością docenią nasi klienci.”
Komentuje cały projekt Mike Alfano, dyrektor oddziału amerykańskiego.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie