Dziesięć powodów dla kogeneracji gazowej

Siła nowoczesnych źródeł energii tkwi w ich połączeniu i komplementarności. Fotowoltaika, wiatr, biomasa jako tanie źródła i kogeneracja gazowa jako ich wsparcie. Gaz ziemny, biometan i zielony wodór będą kluczowymi zagadnieniami tej dekady, a kogeneracja jest odpowiednim sposobem na ich wykorzystanie. Przekonaj się sam.
Dziesięć powodów dla kogeneracji gazowej

1. Fotowoltaika to tylko jeden z elementów układanki
Fotowoltaika uzupełniona o magazyny energii może zaspokoić firmom część ich lokalnego zużycia energii elektrycznej i dzięki temu pozwoli zmniejszyć koszty. Aby zmaksymalizować samowystarczalność, firma może również uzupełnić fotowoltaikę o kogenerację, która zapewnia elastyczne opcje operacyjne w zależności od produkcji energii z OZE. Udanym projektem, w którym połączono te technologie, jest na przykład kompleks logistyczny Malfini w Ostrawie.

2. Kogeneracja doskonale uzupełnia się z pompami ciepła
Idealnym dolnym źródłem ciepła dla pomp ciepła (HP) jest woda z rzeki lub oczyszczalni ścieków, odwierty geotermalne lub ciepło odpadowe z przemysłu. Pompa ciepła może zazwyczaj pokryć od 25 do 50% zapotrzebowania na ciepło i jest odpowiednim źródłem w czasach taniej energii elektrycznej. Natomiast, gdy energia elektryczna staje się droższa, kogeneracja dostarcza zarówno ciepło, jak i energię elektryczną w okresach wysokiego zapotrzebowania.

3. Kogeneracja będzie kluczowa dla branży ciepłowniczej
Sieci ciepłownicze, podobnie jak sieci elektroenergetyczne, zmienią się z jednokierunkowego przepływu od źródeł do odbiorców, w pośredników między szeregiem odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego. Zimowe szczyty zużycia energii elektrycznej i ciepła będą wówczas pokrywane przez łatwo sterowalną i wydajną kogenerację (w mniejszych ciepłowniach przez silniki gazowe, w większych przez źródła parowo-gazowe).

4. Nawet mała elektrociepłownia jest znacznie bardziej wydajna niż supernowoczesna elektrownia gazowa.
Małe agregaty kogeneracyjne o mocy 50 kW mają sprawność elektryczną ponad 30%, większe o mocy rzędu kilku MW zbliżają się do 50%. Właśnie dlatego, że źródła te są stosunkowo małe i zlokalizowane blisko miejsca zużycia energii elektrycznej i ciepła, osiągają one ogólną sprawność ponad 90% w trybie CHP. Wykorzystanie energii paliwa jest zatem znacznie wyższe niż w przypadku elektrowni parowej o sprawności około 60%.

5. Potencjał kogeneracji jest ogromny
Odchodzenie od spalania węgla w Polsce będzie wymagało instalacji nowych sterowalnych źródeł energii. Doskonale sprawdzą się tu małe i duże jednostki kogeneracyjne.

6. Kogeneracja zapewnia usługi wsparcia dla operatorów systemu
Ceny usług wsparcia bilansu mocy sieci w ostatnich latach znacznie wzrosły. Kogeneracja umożliwi podłączenie dodatkowych z elastycznych źródeł i zmniejszy koszty wzmocnienia sieci.

7. Kogeneracja produkuje energię elektryczną i ciepło nawet w przypadku przerw w dostawie prądu z Zakładu Energetycznego.
Lokalna kogeneracja może zapewnić działanie krytycznej infrastruktury (szpitali, ważnych urzędów, oczyszczalni ścieków itp.), zapewniając dostawę nie tylko energii elektrycznej, ale także ciepła. Zdecentralizowane źródła energii są co do zasady mniej podatne na ataki, zarówno cybernetyczne, jak i fizyczne.

8. Wsparcie operacyjne zapewnia stabilną gospodarkę
Im droższa energia elektryczna i gaz, tym bardziej opłaca się kogeneracja. Oprócz dotacji inwestycyjnej, w celu zapewnienia długoterminowego zwrotu z inwestycji, można skorzystać z systemu wsparcia operacyjnego, w postaci premii gwarantowanej dla źródeł o mocy elektrycznej do 1 MW i premii kogeneracyjnej dla większych jednostek.

9. Nie trzeba inwestować w kogenerację, wystarczy kupić ciepło
Sterowanie bilansem systemu elektroenergetycznego zmieniło się z dotychczasowych interwałów godzinowych na kwadransowe, a w przyszłości będzie odbywać się niemalże w czasie rzeczywistym. Praktycznie każde źródło energii będzie obejmować także magazynowanie ciepła i energii elektrycznej, a konsumenci będą zaangażowani w elastyczność systemu energetycznego.

10. Kogeneracja może efektywnie wykorzystywać zielone paliwa gazowe
Technologie gazowe (silniki, turbiny spalinowe w przypadku większych instalacji) są jak dotąd jedynymi technologiami dostępnymi na skalę przemysłową, które mogą przekształcać paliwa ekologiczne (w szczególności wodór i biometan) z powrotem w energię elektryczną, a najlepiej również w ciepło w procesie kogeneracji.

  

/na podstawie teksu Milana Šimoníka z dnia 28.06.2023r./

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie