Dlaczego przemysł mleczarski coraz chętniej inwestuje w kogenerację ?

Coraz więcej zakładów w Polsce wybiera świadomie kogenerację bądź trigenerację. Oszczędność energii, redukcja kosztów za energię elektryczną, której ceny windują w górę, niskoemisyjne źródła energii, to jedne z wielu powodów, które przekonują coraz większe grono do inwestowania.
Dlaczego przemysł mleczarski coraz chętniej inwestuje w kogenerację ?

Etapy przetwarzania produktów mleczarskich takie jak oczyszczanie czy pasteryzacja, pochłaniają duże ilości energii. Co więcej produkty mleczarskie muszą być przechowywane w niskich temperaturach aby utrzymać jakość przetworzonych towarów co również wymaga doprowadzenia energii w postaci chłodu. Wraz z rozwojem technologii automatyzacji, energia elektryczna zyskuje większy udział w kosztach ogólnych. Ponieważ coraz więcej mleczarni staje się zakładami wieloproduktowymi, inwestowanie w moduły kogeneracyjne nabiera większego znaczenia.

Moduły kogeneracyjne wytwarzają energię elektryczna oraz cieplną w skojarzeniu którą za pomocą chillera absorpcyjnego można zamienić w chłód. Jak już zostało wspomniane przemysł mleczarski charakteryzuję się zapotrzebowaniem zarówno na ciepło jak i chłód, dlatego zastosowanie trigeneracji jest wysoce opłacalne i przynosi wiele korzyści.

Zaspokajanie części potrzeb własnych mleczarni czyni ją w dużej mierze samowystarczalną i niezależną od rynku energetycznego. Ograniczenie kosztów zarówno za energie elektryczną, jak i energie cieplną to kolejny powód przemawiający za kogeneracją.

Sporządzając analizy ekonomiczne zasadności inwestowania w kogenerację zauważalne są relatywnie szybkie stopy zwrotu inwestycji (w niektórych przypadkach może być to nawet niewiele ponad rok). Oczywiście w dużej mierze zależy to od konkretnego przypadku, miedzy innymi od profilu zużycia energii elektrycznej, zużycia ciepła, uzyskaniem premii gwarantowanej, zakresu prac związanych z zainstalowaniem jednostki i innych.

W chwili obecnej TEDOM jest w trakcie realizacji trzech projektów w których instalowane są jednostki kogeneracyjne/trigeneracyjne dla zakładów mleczarskich takich jak:

  • OSM Włoszczowa- 999 kWe + chłód
  • OSM Kosów Lacki- 530 kWe + para
  • OSM Czarnków zakład w Chodzieży- 430 kWe

OSM Włoszczowa jest jednym z obecnie realizowanych projektów. Jest to przykład instalacji o mocy 1 MWe zasilanej gazem ziemnym z zainstalowanym chillerem absorpcyjnym do produkcji chłodu. Więcej informacji w artykule pod wskazanym adresem: https://pl.tedom.com/pl/trigeneracja-tedom-przygotowana-do-pracy/ 

Polska Energetyka wciąż silnie polega na węglu przy czym ceny energii elektrycznej szybują w górę stąd zainteresowanie tematem kogeneracji jest duże i z pewnością z roku na rok będzie coraz większe, w szczególności wśród zakładów przemysłowych które już muszą mierzyć się z rosnącym problemem podnoszących się kosztów za energię elektryczną.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie