Jak skorzystać z przyłączenia się do zespołu agregatów

Podłączenie do zespołu agregatów przynosi nowe możliwości dochodu dla właściciela źródła energii, a także może przyczynić się do stabilności sieci. Nowe technologie i innowacje, odchodzenie od paliw kopalnych czy nawet szybki rozwój odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE) dają wiele możliwości przyczynienia się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Jednak mają też swoje słabości i ograniczenia. Funkcjonowanie OZE zależy od warunków naturalnych, co może bez wystarczającej akumulacji powodować problemy z wahaniami dostaw energii elektrycznej ze słońca czy wiatru.
Jak skorzystać z przyłączenia się do zespołu agregatów

Elastyczność agregacji pozwala na dostosowanie produkcji energii elektrycznej do wahań w dostawach energii elektrycznej z OZE. Podczas gdy do niedawna produkcja energii elektrycznej dostosowywała się do zużycia, w przyszłości model ten zostanie odwrócony i zużycie zacznie dostosowywać się do produkcji. Może to obejmować np. przesunięcie zużycia energii elektrycznej na czas, kiedy dostępna jest większa ilość energii elektrycznej z OZE, czy wykorzystanie akumulacji np. akumulatorów w samochodach elektrycznych do magazynowania energii z OZE do późniejszego wykorzystania.

Dobrym sposobem na lepsze włączenie producji energii elektrycznej z OZE, jest nie tylko optymalizacja zużycia energii, ale także skupienie się na ogólnej solidności systemu energetycznego i jego inteligentnym działaniu. W ten sposób można zwiększyć udział OZE bez narażania bezpieczeństwa i stabilności sieci. Elastyczne źródła są integralną częścią tego rozwiązania, ponieważ mogą wyeliminować odchylenia, których nie można rozwiązać poprzez optymalizację zużycia.

Opracowaliśmy własne rozwiązanie programowe do eksploatacji zespołu agregatów TEDOM, którym obecnie zarządzamy. Jednocześnie czerpaliśmy z ponad 30-letniego doświadczenia w eksploatacji własnych źródeł. Dzięki temu możemy obecnie zaoferować naszym klientom ciekawe modele biznesowe od przystąpienia do naszego zespołu agregatów po stworzenie własnego zespołu na podstawie udostępnienia licencji. Zapewniamy elastyczność nie tylko dla ČEPS, ale także w zarządzaniu naszego portfolio klientów.

Elastyczne zarządzanie źródłami energii, ewentualnie zużyciem energii, to obszary, którymi wszyscy  w branży energetycznej musimy się zajmować i nadal je rozwijać. Dzięki naszemu oprogramowaniu możliwa jest optymalizacja produkcji i zużycia energii elektrycznej w taki sposób, aby wykorzystać mocne strony poszczególnych podłączonych źródeł.

W warunkach przejścia na energetykę zdecentralizowaną jest to jeden ze sposobów skoordynowanej integracji OZE z rozproszonym systemem energetycznym. Jednocześnie skoordynowane podejście do energetyki i jej dalszy rozwój, wytrzymałość i elastyczność są kluczowe z punktu widzenia naszej spółki. Od początku istnienia dostarczamy źródła energii – jednostki kogeneracyjne – które wzmacniają stabilność sieci energetycznej i efektywnie gospodarują paliwami.

Jeśli doczytaliście Państwo do tego miejsca, na pewno interesuje Was ten temat. Jeśli jesteście właścicielami źródła energii lub jesteście zainteresowani jego montażem, zapraszamy do kontaktu. Bez zobowiązań omówimy z Państwem sprawę.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie