Kogeneracja i poligeneracja w układach silnikowych – warsztaty techniczne w Izbie Gospodarczej Gazownictwa

W czwartek 24.08. przeprowadziliśmy warsztaty techniczne nt „Kogeneracji i poligeneracji w układach silnikowych na paliwa gazowe – wodór i biogaz”. Wydarzenie odbyło się na terenie Muzeum Gazownictwa przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie.
Kogeneracja i poligeneracja w układach silnikowych – warsztaty techniczne w Izbie Gospodarczej Gazownictwa

Przedstawiliśmy interesujące prezentacje o instalacjach referencyjnych gazowych układów kogeneracyjnych w Polsce, zasadach działania i ewolucji układów kogeneracyjnych w kierunku paliw gazowych z udziałem wodoru, w tym modele budowy instalacji, typoszeregi urządzeń i zmiany konstrukcyjne, a także o wykorzystaniu wodoru w silnikach spalinowych i w jednostkach kogeneracyjnych różnych producentów, w tym najistotniejszych różnic konstrukcyjnych i eksploatacyjnych pomiędzy klasycznymi układami kogeneracyjnymi na gaz ziemny, a układami kogeneracyjnymi, które są przystosowane do paliw gazowych z wodorem. Przygotowaliśmy również wykład dotyczący analiz przedinwestycyjnych skierowanych na opłacalność, czy dobór jednostki CHP.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem! Z pewnością będziemy kontynuować taką formę promowania rozwiązań kogeneracyjnych.
Więcej na ten temat https://www.igg.pl/kogeneracja-i-poligeneracja-w-ukladach-silnikowych-na-paliwa-gazowe-wodor-biogaz-podsumowanie-warsztatow-technicznych/

 

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie