Kogeneracja TEDOM w biogazowni rolniczej

Z przyjemnością informujemy o dostarczeniu jednostki kogeneracyjnej do biogazowni rolniczej w Rawie Mazowieckiej.
Kogeneracja TEDOM w biogazowni rolniczej

Pod koniec marca dostarczyliśmy agregat Quanto 600 do biogazowni rolniczej na terenie zakładu mięsnego Food Service Sp. z o.o. Inwestycja częściowo została sfinansowana z funduszy europejskich w ramach działania „1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”. Założone cele projektu – zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych – dzięki zastosowaniu agregatów TEDOM, zostaną spełnione.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie