Nasza jednostka zasili kolejną oczyszczalnię ścieków!

Nie zwalniamy tempa! Z przyjemnością informujemy o podpisaniu umowy z Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie, gdzie jako Generalny Wykonawca realizować będziemy kontrakt w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
Nasza jednostka zasili kolejną oczyszczalnię ścieków!

W ramach tej inwestycji dostarczymy i zamontujemy w oczyszczalni ścieków w Świebodzinie jednostkę kogeneracyjną CENTO o mocy elektrycznej 106 kW w zabudowie kontenerowej. Agregat zasilany będzie biogazem, powstającym z osadów ściekowych, które są produktem ubocznym oczyszczania ścieków.

Wyprodukowana w jednostce energia elektryczna pozwoli na samowystarczalność energetyczną zakładu, a także obniży dotychczasowe koszty pozyskiwania energii, zwłaszcza dzięki wykorzystaniu biogazu jako paliwa.

Więcej informacji z dnia podpisania umowy znajdą Państwo na stronach: https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/aktualnosc/666
https://www.swiebodzin.tv/wiadomosci/1862,zwkiuk-podpisalo-wazna-umowe

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie