PONAD 100 JEDNOSTEK KOGENERACYJNYCH TEDOM W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

TEDOM rozszerza swoją działalność w Ameryce Północnej i sprzedaje ponad 100 jednostek kogeneracyjnych. Ich łączna moc elektryczna wynosi ponad 33 MW. W 2016 r. rozpoczęliśmy aktywną działalność w Ameryce Północnej, koncentrując się głównie na nawiązywaniu kontaktów z partnerami regionalnymi, posiadającymi duże doświadczenie w zakresie serwisu i konserwacji, którzy mogą zapewnić techniczne wsparcie sprzedaży. Należą do nich Kinsley Energy Systems w USA, Total Power Limited i CO-CONERGY Corp. w Kanadzie oraz ENERGOS w Meksyku.
PONAD 100 JEDNOSTEK KOGENERACYJNYCH TEDOM W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

„Znacznie ważniejszy od 100 jednostek jest fakt, że TEDOM posiada szeroką gamę jednostek kogeneracyjnych o mocy elektrycznej od 35kW do 4MW. Innymi słowy, firma TEDOM może zawsze zaoferować najlepsze rozwiązanie spełniające potrzeby klienta w zakresie niezawodnego, opłacalnego i elastycznego sposobu wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, niezależnie od tego, czy paliwem dla jednostki kogeneracyjnej jest gaz ziemny, biogaz, LPG czy nawet RNG. Większość jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest również gotowa do współspalania mieszaniny wodoru i gazu ziemnego przy maksymalnym stężeniu wodoru wynoszącym 20%.” – mówi Michael Jewel, menedżer sprzedaży odpowiedzialny za region Ameryki Północnej.

Jednostki kogeneracyjne są cenione w Ameryce Północnej także ze względu na możliwość ich pracy w tzw. trybie wyspowym, czyli bez podłączenia do głównej sieci. Kogeneracja zapewnia więc bardzo potrzebną niezawodność i elastyczność, ponieważ jednostki kogeneracyjne mogą być włączane i wyłączane zgodnie z bieżącymi potrzebami operatora. Jednostki kogeneracyjne mogą także pełnić funkcję rezerwowego źródła energii. Ponadto znacznie ograniczają emisje związane z produkcją energii elektrycznej i ciepła.
O ciekawej instalacji, która przedstawia korzyści płynące z kogeneracji, można przeczytać w studium przypadku kanadyjskiego miasta Woodstock.

„Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby już w 2023 roku podwoić liczbę zainstalowanych urządzeń. Zapewniliśmy już bezpośrednie wsparcie dla naszych partnerów i klientów końcowych, powołując Michaela Alfano na nowego dyrektora operacyjnego oraz przeszkolonego w fabryce technika serwisowego OEM. Kolejnym ważnym celem jest otwarcie magazynu części zamiennych, co znacznie przyspieszy procedurę konserwacji i obniży koszty transportu części zamiennych dla naszych partnerów serwisowych” – dodaje Michael Jewell.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie