TEDOM będzie dostarczać jednostki kogeneracyjne dla BOSCH Thermotechnik

TEDOM i BOSCH Thermotechnik zawarły umowę na dostawę agregatów kogeneracyjnych. Cała oferta jednostek Buderus Loganova, w ramach której firma BOSCH Thermotechnik oferowała dotychczas swoje produkty kogeneracyjne, zostanie zastąpiona przez jednostki kogeneracyjne TEDOM.
TEDOM będzie dostarczać jednostki kogeneracyjne dla BOSCH Thermotechnik

Umowa ramowa pomiędzy obiema firmami obejmuje dostawę małych i średnich jednostek kogeneracyjnych pracujących na gazie ziemnym o mocy elektrycznej 30-530 kW. Jednostki te całkowicie zastępują obecną ofertę firmy Buderus. Dzięki tej nowej współpracy Buderus będzie mógł również rozszerzyć swoją ofertę i proponować agregaty kogeneracyjne o mniejszej i większej mocy.

Znaczną część oferty TEDOM stanowią nowo opracowane jednostki z serii FLEXI, które TEDOM wprowadził na rynek w pierwszej połowie 2020 roku. Nowa seria jednostek kogeneracyjnych jest wynikiem współpracy zespołu badawczo-rozwojowego Grupy TEDOM w Czechach i Niemczech.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie