KOGENERACJA W PRZYBRODZIE

W czerwcu 2019r. dostarczyliśmy jednostkę kogeneracyjną o mocy 499kWe do Biogazowni w Przybrodzie.
KOGENERACJA W PRZYBRODZIE

Agregat kogeneracyjny jest zainstalowany w biogazowni rolniczej należącej do firmy DYNAMIC BIOGAS (www.pl.dynamicbiogas.com ), zlokalizowanej na terenie gospodarstwa należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Biogaz zasilający jednostkę pozyskiwany będzie z odpadów pochodzących z hodowli bydła mlecznego, spadów jabłek, kukurydzy oraz sorgo. Natomiast produkowana energia cieplna zostanie wykorzystana do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i biurowych oraz pałacu, który znajdującego się na terenie gospodarstwa.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie