Oczyszczalnia Ścieków w Łasku

W dniu 3.10.2019 uruchomiliśmy jednostkę kogeneracyjną TEDOM Cento 120 na Oczyszczalni Ścieków w Łasku.
Oczyszczalnia Ścieków w Łasku

Jednostka ta została dostarczona w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask”. Inwestycja została dofinansowana  ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dostarczony agregat kogeneracyjny napędzany jest biogazem pozyskiwanym z osadów powstałych w oczyszczalni. Produkowana energia elektryczna i ciepło zostaną wykorzystane na potrzeby własne zakładu.

WYŚLIJ ZAPYTANIE OBSERWUJ TEDOM
Zamknij

Wyślij zapytanie